Հաշվապահական հաշվառում


Հաշվապահական հաշվառման հիմնական խնդիրը կազմակերպության գործունեության, նրա գույքային իրավունքի վերաբերյալ լիարժեք և հուսալի տեղեկատվության (հաշվապահական հաշվետվությունների) ձևավորումն է, որն անհրաժեշտ է ֆինանսական հաշվետվությունների ներքին օգտագործողների համար` հիմնադիրների, ղեկավարների, ինչպես նաև արտաքին ներդրողների, վարկատուների և ֆինանսական հաշվետվությունների այլ օգտագործողների , որի հիման վրա հնարավոր է դառնում.


Առաջարկվում է․