Գործարար` ընթացիկ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորում