Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում և ծրագրային ներդրում

Հնարավոր է ամբողջովին վերականգնել հաշվապահական ծրագրերի տվյալների բազաները, եթե դրանք լիովին վնասված են կամ անհայտ կորած:

Երաշխավորում ենք հաշվապահական հաշվառման վերականգնման ամենակարճ ժամկետները, աշխատանքի ընթացքում ստացված տեղեկատվության լիարժեք գաղտնիությունը, անձնակազմի արհեստավարժությունը և պատասխանատվությունը:Առաջարկում ենք հաշվապահական հաշվառման հետագա աջակցություն, և ուստի տեղեկատվության վերականգնման անհրաժեշտություն չի առաջանա:

Փաստաթղթերի և տվյալների բազայի փոխանցում պատվիրատուին, կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցի կազմում: Տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցությունը պաշտպանում է անկանխատեսելի իրավիճակներից: